Thi công tấm tường trang trại nuôi tôm

Tháng 5/2018 Cty CP GEC Việt Nam chính thức kết thúc giai đoạn 1 về việc cung cấp tấm tường Acotec cho Công ty TNHH Grobest Hà Tĩnh, nhằm phục vụ công tác thi công hoàn thiện các bể nuôi tôm tại Dự án 100 HA đầm nuôi tôm tại Kỳ Phương – Kỳ Anh – Hà Tĩnh (Các bể nuôi tôm đang trong thời gian hoàn thiện) Với những ưu điểm vượt trội về chống ẩm, cách nhiệt, bể nuôi tôm sử dụng tấm tường …