Rạp chiếu phim CGV – Rice City

GEC đã thiết kế và triển khai thi công kết cấu thép làm ghế ngồi cho rạp chiếu phim CGV ở Rice City 2016

Tin Liên Quan