Đề bài chủ đầu tư giao cho chúng tôi là:

  1. Nhà hàng đang hoạt động và chỉ dừng một khoảng thời gian ngắn nên cần thì công nhanh.
  2. Kết cấu sàn cần phải nhẹ và khỏe để bấu vào nhà hiện trạng và tiết kiệm chi phí làm móng.
  3. Đảm bảo chống thấm vì là sàn làm sân ăn uống ngoài trời.

Giải pháp của chúng tôi là :

  1. Thi công sàn bê tông siêu nhẹ GCF.
  2. Lắp dựng hệ khung cột, dầm thép.
  3. Đổ bê tông theo phương pháp của chúng tôi và bảo hành chống thấm 5 năm.