Quy định trong xây dựng

Nội quy công trường xây dựng

Nội quy công trường xây dựng | Bảng nội quy an toàn trong công trình Nội quy công trường xây dựng của GEC. Để đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình, mọi người trên công trường phải chấp hành nội quy sau, mời các bạn cùng xem và tải về.   👈 👈 Tải Xuống   Giờ làm việc: Giờ làm việc mùa hè: Sáng từ 6h30’ – 11h / Chiều từ 14h’ - 18h30’ Giờ …

xay nha tron goi

Đơn gia hạn giấy phép xây dựng

Đơn gia hạn giấy phép xây dựng Đơn gia hạn giấy phép xây dựng là biểu mẫu dùng để đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho các công trình hoặc nhà ở riêng, lẻ. Đây là mẫu mới nhất được ban hành theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây Dựng mà GEC muốn gửi tới các bạn, mời các bạn cùng xem và tải về. . 👈 👈 Tải Xuống Đơn gia hạn giấy phép xây dựng . ĐƠN …