Xây nhà xưởng

Giá xây nhà xưởng công nghệ Châu âu

 

✅ Giá thiết kế 20.000 – 70.000 m2.

✅ Nhà xưởng đơn giản 850.000 – 1.150.000.

✅ Nhà xưởng thép tiền chế ( CN Châu Âu) 1.200.000 – 1.400.000.

✅ Nhà xưởng bê tông cốt thép 2.250.000 – 3.250.000.

 

Nếu quý khách hàng có nhu cầu xây nhà xưởng theo mức tiêu chuẩn khác hoặc kích thước khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0979.781.007 để được tư vấn, báo giá cụ thể,.nhanh chóng và.chính xác nhất.

 

Thông tin liên hệ:

»» CT CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GEC

– Điện thoại: 0979.781.007 ; Tel: 02436.68.68.30

– Địa chỉ: BT 3.7-Tây Mỗ-Nam Từ Liêm-Tp Hà Nội.

강철 프레임 공장 시공 견적서

강철 프레임 공장 시공 견적서

강철 프레임 공장 시공 견적서, 2020공장 시공은 기업주가 가장 많이 검색한 크워드 중 하나입니다. 오늘날의 현대 기술로 다양한 자재로 공장을 시공하는 것이 쉬워졌으며 비용과 건설 시간이 점차 절약되었습니다. . GEC 기술 투자 및 개발 주식회사는 귀하께 유럽 기술을 갖춘 완전히 새로운2020 공장 건축 기술을 소개하고자합니다. 현재까지 전통적인 강철 프레임 공장 시공과는 달리, 저희는  철근 콘크리트 구조로 유럽에서 비롯한 완전히 새로운 기술을 사용함으로써 귀하께 품질과 저비용 그리고 내구성이 있는  동시에 시공 기간이 드는 공사을 제공합니다. 강철 프레임 공장 시공 견적서 | 유럽 기술에 따라 공장 시공 저희는 GUBEAM 빔 프레임 시스템을 사용할 것입니다. 이것은 철근 …

4 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
유럽 기술에 따라 공장 시공

유럽 기술에 따라 공장 시공

유럽 기술에 따라 공장 시공, 2020공장 시공은 기업주가 가장 많이 검색한 크워드 중 하나입니다. 오늘날의 현대 기술로 다양한 자재로 공장을 시공하는 것이 쉬워졌으며 비용과 건설 시간이 점차 절약되었습니다. . GEC 기술 투자 및 개발 주식회사는 귀하께 유럽 기술을 갖춘 완전히 새로운2020 공장 건축 기술을 소개하고자합니다. 현재까지 전통적인 강철 프레임 공장 시공과는 달리, 저희는  철근 콘크리트 구조로 유럽에서 비롯한 완전히 새로운 기술을 사용함으로써 귀하께 품질과 저비용 그리고 내구성이 있는  동시에 시공 기간이 드는 공사을 제공합니다. 유럽 기술에 따라 공장 시공 | 유럽 기술에 따라 공장 시공 저희는 GUBEAM 빔 프레임 시스템을 사용할 것입니다. 이것은 철근 콘크리트 …

4 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
공장 시공 견적서

공장 시공 견적서

공장 시공 견적서 - 공장 시공 견적서는 투자자가 투자를 결정하기 전에 관심를 끄는 주요 문제 중 하나입니다. GEC는 설계, 제조, 다양한 공장 프로젝트의 시공 마무리에 이르는 다양한 서비스를 제공하는 전문 공장 시공 회사입니다. 저희는 다음 글을 공유하고 투자자가 참조 할 수 있도록 일부 유형의 공장에 대한 건설 견적 및 일반 견적에 영향을 미치는 요소를 설명하려고합니다.     . 참조:  🔷  클릭 유럽 기술에 따라 공장 🔷  클릭  내화 공장 벽 🔷  클릭  Gubeam 빔 공장 🔷  클릭 초경량 콘크리트 바닥 공장 공장 시공 컨설팅: 0979.781.007   공장 시공 견적서 정의에 따르면, 시공 견적은 건설 및 설치의 대량 단위를 완료하기 위해 …

4 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
강철-프레임-공장

강철 프레임 공장

강철-프레임-공장 - 공장 시공 견적서는 투자자가 투자를 결정하기 전에 관심를 끄는 주요 문제 중 하나입니다. GEC는 설계, 제조, 다양한 공장 프로젝트의 시공 마무리에 이르는 다양한 서비스를 제공하는 전문 공장 시공 회사입니다. 저희는 다음 글을 공유하고 투자자가 참조 할 수 있도록 일부 유형의 공장에 대한 건설 견적 및 일반 견적에 영향을 미치는 요소를 설명하려고합니다.   . 참조:  🔷  클릭 유럽 기술에 따라 공장 🔷  클릭  내화 공장 벽 🔷  클릭  Gubeam 빔 공장 🔷  클릭 초경량 콘크리트 바닥 공장 공장 시공 컨설팅: 0979.781.007   강철-프레임-공장 정의에 따르면, 시공 견적은 건설 및 설치의 대량 단위를 완료하기 위해 자재, …

4 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
钢架工厂建设

钢架工厂建设

钢架工厂建设 - 钢架工厂,2020年工厂的单价是许多企业主搜索的关键词之一。借助当今的现代技术,使用许多不同的材料来建设工厂变得相当容易,节省了成本和施工时间。 . GEC技术投资发展股份公司将向您介绍采用欧洲技术的2020年新工厂建设技术。与传统的预制钢框架工厂建筑不同,我们使用欧洲的全新技术,如钢结构,钢筋混凝土结构-装甲钢将为您提供优质,成本低,耐用而施工时间短的工程。 钢架工厂建设  我们将使用GUBEAM大梁框架系统。这是装甲的钢筋混凝土框架系统, …

4 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
工厂建设单价

工厂建设单价

工厂建设单价 - 工厂建筑的单价是投资者在决定投资之前需要注意的首要问题之一。 GEC是一家专业的工厂建筑公司,提供从设计、制造到各种工厂项目的施工完善的服务。 我们会分享以下文章,并描述影响建筑单价的因素以及几种类型的工厂的通用单价,以供给投资者参考。   . 如何理解建筑单价? 根据定义,建筑单价是一种经济-技术指标,包括用于完成一个单位建筑物的的材料、人工、机械之费用。 对于具有国家所有资本的建筑工程,越南标准已为每个工作项目提出了单价标准定额,其中包括各省之间的差异以及由于材料单价变化而导致一年中的时间差异。 例如:一立方米铺砖的单价; 一吨钢加工的单价 但是,为了让不擅长建筑的人能简单化及更容易理解,我们对一平方米的建筑使用综合的单价,其中包括完善工程所需的所有必要任务, …

3 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng
欧洲技术钢架工厂建设单价

欧洲技术钢架工厂建设单价

欧洲技术钢架工厂建设单价 - 钢架工厂,2020年工厂的单价是许多企业主搜索的关键词之一。借助当今的现代技术,使用许多不同的材料来建设工厂变得相当容易,节省了成本和施工时间。 GEC技术投资发展股份公司将向您介绍采用欧洲技术的2020年新工厂建设技术。与传统的预制钢框架工厂建筑不同,我们使用欧洲的全新技术,如钢结构,钢筋混凝土结构-装甲钢将为您提供优质,成本低,耐用而施工时间短的工程。   欧洲技术钢架工厂建设单价  我们将使用GUBEAM大梁框架系统。这是装甲的钢筋混凝土框架系统, …

3 Tháng Năm 2020| Xây nhà xưởng

THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

Các mẫu thiết kế nhà xưởng tiền chế đáng chú ý nhất. Thiết kế là một hạ tầng cơ sở quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Và chính vì vậy mà trước khi xây dựng nhà xưởng, chủ đầu tư cần tham khảo rất kỹ.các mẫu thiết kế, giải pháp thi công hiệu quả nhất. Dưới đây chính là một số mẫu thiết kế đáng chú ý nhất mà GEC thực hiện, mời quý độc giả và …

6 Tháng Một 2020| Xây nhà xưởng

工場建設単価

工場建設単価 | 投資する前に、投資家が建設単価に一番注目していると思います。弊社、GECテクノロジー開発株式会社は設計や生産や施工などの様々なサービスを提供する請負業者です。投資家がご参考するために、下記の通りに各工場の建設単価についての影響要素を述べています。 鉄鋼工場建設単価 | …

31 Tháng Mười Hai 2019| Xây nhà xưởng

鉄鋼工場建設単価

鉄鋼工場建設単価 | 投資する前に、投資家が建設単価に一番注目していると思います。弊社、GECテクノロジー開発株式会社は設計や生産や施工などの様々なサービスを提供する請負業者です。投資家がご参考するために、下記の通りに各工場の建設単価についての影響要素を述べています。 鉄鋼工場建設単価 | …

31 Tháng Mười Hai 2019| Xây nhà xưởng