Mua đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ khi nào?

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

 

Mua đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ khi nào

 

Cụ thể như sau:

Nhận chuyển nhượng từ trước ngày 01/01/2008;

Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013.

Theo đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 

 

Mua đất bằng giấy viết tay

 

Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng.đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của.Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có.

Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp.đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan.đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

 

Nơi nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

 

Trình tự giải quyết:

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào.hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm.kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không.thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận. Trao giấy chứng nhận cho người được cấp.hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp xã).

 

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

Đối với trường hợp này là UBND cấp huyện.(theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Đất đai).

 

Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày

GEC chuyên thi công xây nhà nhà trọn gói | Mua đất bằng giấy viết tay | Mua đất bằng giấy viết tay | Mua đất bằng giấy viết tay

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GEC

CEO TẠ QUANG HUY.

Address: BT 3.7, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mobie: 0979.781.007 ; Tel: 02436.68.68.30 ; Zalo: +84 979-781-007.

Email: gecvietnam@gmail | https://gec.com.vn | https://www.facebook.com/gecvienam

Keywords: