Sổ đỏ bị sai thông tin phải làm thế nào?

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2021, khi sổ đỏ bị sai thông tin thì trách nhiệm đính chính (sửa). Thuộc về cơ quan đã cấp Sổ đỏ, cụ thể:

 

Sổ đỏ bị sai thông tin phải làm thế nào

 

– Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ có trách nhiệm đính.chính Sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân.(các tổ chức có tư cách pháp nhân như: Công ty cổ phần, công ty TNHH…) hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Sổ đỏ của người đó;

Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai. Tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

– Theo đó, khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận được Sổ đỏ mà bị sai thông tin. Thì phải yêu cầu cơ quan đã cấp Sổ cho mình đính chính lại thông tin.

– Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện Sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Sổ đỏ đã cấp để thực hiện đính chính.

 

Sổ đỏ bị sai thông tin

 

Thủ tục đính chính thông tin khi sổ đỏ bị sai

Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Khi Sổ đỏ bị sai thông tin thì thực hiện thủ tục đính chính theo các bước sau:

 

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ

Bản gốc Sổ đỏ đã cấp

Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ (áp dụng trong trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

– Trường hợp do lỗi của cơ quan cấp Sổ thì chỉ cần nộp bản gốc Sổ đỏ đã cấp và yêu cầu cơ quan đó sửa lại thông tin.

 

Bước 2. Nộp hồ sơ

– Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường để được đính chính.

 

Bước 3. Xử lý yêu cầu đính chính

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra. Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót. Đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Bước 4. Trả kết quả

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

 

Thời gian và lệ phí đính chính thông tin khi bị sai

 

1. Thời gian đính chính thông tin

Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP). Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ đỏ thì phải trả Sổ cho hộ gia đình. Cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

 

Lưu ý:

Thời gian đính chính thông tin không tính thời gian các ngày nghỉ. Ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Kkhông tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

 

2. Lệ phí (nếu có)

Lệ phí: Mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GEC

CEO TẠ QUANG HUY.

Address: BT 3.7, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mobie: 0979.781.007 ; Tel: 02436.68.68.30 ; Zalo: +84 979-781-007.

Email: gecvietnam@gmail | https://gec.com.vn | https://www.facebook.com/gecvienam

Keywords: