Điều kiện cấp Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai.2013 hộ gia đình, điều kiện cấp Sổ đỏ cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Những giấy tờ về quyền được sử.dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…

 

Điều kiện cấp Sổ đỏ

 

Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời.được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực);

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế,.tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ,.mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở.gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan.có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng.nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ…(theo hướng tại Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT).

 

Điều kiện cấp Sổ đỏ

 

Ngoài ra, những trường hợp sau cũng được cấp Sổ đỏ:

Hộ gia đình, cá nhân đang.sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước.ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ và không có tranh chấp thì được cấp Sổ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân.được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án… thì được cấp sổ đỏ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài.chính (như thuế, tiền sử dụng đất…) thì phải nộp tiền.

Hộ gia đình, cá nhân.đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài.chính thì phải thực hiện.

 

Trường hợp không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

 

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền.sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy.tờ về QSDĐ được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.đất trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ về QSDĐ;

Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

 

Trường hợp 2: Phải nộp tiền.sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp.Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

Đang sử dụng đất không.có các giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

Được UBND cấp xã xác.nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Sổ.

Lưu ý: Mức thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo hướng dẫn: Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ.

GEC chuyên thi công xây nhà nhà trọn gói | Điều kiện cấp Sổ đỏ | Điều kiện cấp Sổ đỏ | Điều kiện cấp Sổ đỏ | Điều kiện cấp Sổ đỏ

 

THAM KHẢO XÂY NHÀ CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU: TẠI ĐÂY | Hotline 0979-781-007

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GEC

CEO TẠ QUANG HUY.

Address: BT 3.7, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mobie: 0979.781.007 ; Tel: 02436.68.68.30 ; Zalo: +84 979-781-007.

Email: gecvietnam@gmail | https://gec.com.vn | https://www.facebook.com/gecvienam

Keywords:

Bài viết trước đó Thủ tục tách Sổ đỏ mới nhất
Bài viết sau đó Thủ tục sang tên sổ đỏ