tấm tường bê tông

Tấm tường acotec

Tấm tường bê tông siêu nhẹ – Tấm tường Acotec

Đối với những công trình xây dựng truyền thống, gạch nung bê tông và xi măng luôn được lựa chọn làm nguyên liệu chính. Tuy nhiên, xu thế hiện đại ưu tiên những loại vật liệu bê tông siêu nhẹ hơn nhằm giảm trọng lượng công trình, hạn chế áp lực lên nền móng. Những vật liệu nhẹ phổ biến hiện nay gồm hai loại đó là tấm tường bê tông nhẹ và tấm thạch cao.   Tấm tường bê tông nhẹ - Tấm tường bê …

3 Tháng Tám 2020| Tấm tường bê tông